zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.butyzazula.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma: Zazula Firma Handlowa wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Czarna pod numerem: 1383/2005

Dane Adresowe:

Adres: Krzmienica 443, 37-127 Krzemienica E-mail: sklep@butyzazula.pl  Telefon: 604 919 078  NIP: 815 105 14 65 REGON: 180051288 Konto: 62 1140 2004 0000 3102 4842 7353

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.butyzazula.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.butyzazula.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Wszystkie produkty przedstawione na www.butyzazula.pl są fabrycznie nowe,  posiadają gwarancję.

§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

3. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie dostępności towaru lub danego rozmiaru produktu przez wysłanie zapytania na sklep@butyzazula.pl  lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 604 919 078

§ 4. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

– na terenie Polski przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy

- transakcją on-line przez centrum autoryzacji PAY-U.PL 


§ 5. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez sklep o czym świadczy zmiana statusu zamówienia przesłanego na wskazany przez kupującego adres e-mail.

Odpowiednio:

Otrzymaliśmy Twoją wpłatę i przekazujemy zamówienie do realizacji Pobranie – zamówienie przekazane do realizacji

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 7 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 2 dni dla przesyłek krajowych oraz od 5-10 dla przesyłek międzynarodowych.

5. W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.

6. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci faktury VAT którą można pobrać w formie PDF pod przesłanym linkiem z zmianą statusu: „Zamówienie zafakturowane”.

§ 6. Dostawa

1. Dostawa wykonywana jest na terenie Uni Europejskiej

2. Dostawy realizowane są przesyłką kurierską.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 7. Zwroty i Reklamacja.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.

2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta: POBIERZ

5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:

Zazula Firma handlowa Agnieszka Bartman 37-127 Krzemienica 443

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.

3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. „O ochronie danych osobowych”.

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.